wersja polska  enlish version
MMM-group.pl
 

Aktualności

2011-09-01

Witamy !!!

Nowa strona internetowa.

Czytaj dalej

Projektowanie

Głównym obszarem działań projektowych MMM Group jest specjalizacja w dziedzinie energetyki wiatrowej.

Projektowanie farmy wiatrowe od kilku do kilkudziesięciu MW na terenie całej Polski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży projektowej i realizujemy kompleksowe projekty farm wiatrowych oraz podłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej.

Chętnie doradzamy Inwestorom już na wczesnych etapach przygotownia inwestycji, aby zapisy Miejscowego Planu lub Decyzji Lokalizacyjnej nie komplikowały przyszłej pracy projektowej oraz realizacji i eksploatacji farmy.

Posiadamy doświadczenie w opracowaniu dokumentacji wielojęzycznej dla Inwestorów z różnych części Europy i Świata. Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny mając na uwadze, że stanie się on wizytówką Naszego Klienta i naszą. Potencjałem zespołu jest doświadczenie w specjalistycznych zakresach, kreatywność, możliwość realizacji ciekawych projektów, oparcie na doświadczeniu całej firmy.
Współpracujemy z różnymi biurami branżowymi i wykonawcami w różnych częściach Polski, od wysoko wyspecjalizowanych jednostek poprzez drobne firmy, po indywidualnych ekspertów.
 

Wykonujemy dokumentację dla następujących zagadnień w wszelkich branżach:

• farmy wiatrowe
• budownictwo mieszkaniowe
• budownictwo przemysłowe
• drogi i ulice
• budownictwo elektroenergetyczne
• instalacje elektryczne
• instalacje sanitarne
• geotechnika i fundamentowanie
• ochrona środowiska
• zieleń niska i wysoka

 

W zakres usług projektowych realizowanych dla farm wiatrowych wchodzą:
• wykonanie projektu zagospodarowania terenu
• wykonanie projektu dróg dojazdowych (z zastosowaniem technik komputerowych 3D takich jak trójwymiarowy model terenu DTM - bardziej ekonomiczne projektowanie)
• wykonanie projektu konstrukcji fundamentów elektrowni wiatrowych (adaptacja projektów typowych jak i projekty indywidualne)
• wykonanie projektu infrastruktury SN i systemów kontrolno-sterujących na terenie farmy (kanalizacja optoelektryczna)
• wykonanie projektu stacji elektroenergetycznej  GPZ i przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej

• projekty linii napowietrznych i kablowych WN w branżach elektrycznej, architektonicznej i konstrukcyjnej
• projekty modernizacji linii elektroenergetycznych WN
• projektowanie traktów światłowodowych na liniach elektroenergetycznych — przewody światłowodowe na liniach napowietrznych: OPT-GW, ADSS, ADL.

 

Zakres usług dodatkowy proponujemych:
• opracowanie map do celów projektowych (wektorowych podkładów geodezyjnych)
• opracowanie wytycznych dla badań geotechnicznych i geologicznych wraz z ich realizacją
• opracowanie koncepcji technicznych inwestycji w zakresie dróg i infrastruktury energetycznej
• uzyskanie warunków technicznych dla inwestycji
• uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektowych

 

 

Projektowanie komunikacyjne

 W zakres usług projektowych realizowanych dla budownictwa komunikacyjnego:
• wykonanie projektu zagospodarowania terenu
• wykonanie projektu dróg dojazdowych (z zastosowaniem technik komputerowych 3D takich jak trójwymiarowy model terenu DTM - bardziej ekonomiczne projektowanie)

• projektowanie elementów budownictwa komunikacyjnego (detale konstrukcyjne, obiekty inżynierskie itp.)
• modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej
• nadzór projektowy i autorski
• uzyskiwanie koniecznych uzgodnień projektowych
• doradztwo w dziedzinie problemów realizacji inwestycji drogowych
• doradztwo w dziedzinie dróg i obiektów inżynierskich z nimi związanych
• wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych wszelkiego rodzaju dróg z elementami infrastruktury tj.: zjazdami, skrzyżowaniami, węzłami, obiektami inżynierskimi, uzbrojeniem terenu, zielenią, urządzeniami ochrony środowiska itp.

 

Copyright © 2011 mmmgroup.pl
Tworzenie stron Webton.pl

Newsletter

imię:
e-mail: