wersja polska  enlish version
MMM-group.pl
 

Aktualności

2011-09-01

Witamy !!!

Nowa strona internetowa.

Czytaj dalej

Doradztwo

W zakres usług doradczych realizowanych dla farm wiatrowych wchodzą:

• opinie, oceny techniczne i ekspertyzy budowlane
• analiza opłacalności inwestycji

• analiza i optymalizacja dokumentacji wykonanej przez inne jednostki projektowe
• wykonywanie programów użytkowych farm wiatrowych (tzw. TDD = TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT)
• doradztwo w procesie uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
• uzyskanie wytycznych oraz wykonanie ekspertyzy wpływu na sieć elektroenergetyczną
• doradztwo w zakresie przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
• doradztwo i koncepcje planistyczne na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZP) oraz uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (DLCP) lub decyzji o warunkach zabudowy (DOWZ)
• analizy publicznych układów drogowych pod kątem dostępu dla pojazdów ponadgabarytowych dowożących sekcje turbin wiatrowych (tzw. RAPORT DROGOWY - ROAD SURVEY REPORT)

• doradztwo w dziedzinie problemów realizacji inwestycji drogowych
• doradztwo w dziedzinie dróg i obiektów inżynierskich z nimi związanych

• doradztwo w aspekcie problematycznych zagadnień dotyczących zastosowania Prawa Budowlanego i innych przepisów branżowych

 

Copyright © 2011 mmmgroup.pl
Tworzenie stron Webton.pl

Newsletter

imię:
e-mail: